Centrálny register zmlúv

Mesto Pezinok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
KZ - Mostová váha - zberný dvor
267/2022
27 480,00 € KRAJSPOL SK, s.r.o. Mesto Pezinok
13. Júl 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
265/2022
0,00 € Mesto Pezinok SWAN, a.s.
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí služieb č.1009545960 TELEMETRIA Bratislavská 22 NOCLAHÁREŇ - 13.07.2022
266/2022
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Mesto Pezinok
12. Júl 2022
Kúpna zmluva
264/2022
2 700,00 € Mesto Pezinok Ing. Edita Dériková
5. Júl 2022
KZ_Panvica pre ZS Fandlyho
262/2022
5 124,00 € ALVEX, spol. s r.o. Mesto Pezinok
1. Júl 2022
43829/2022 Zmluva NP Malokarpatský bannícky spolok v Pezinku
260/2022
3,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
1. Júl 2022
43834/2022 Zmluva NP Malokarpatský bannícky spolok v Pezinku
261/2022
3,00 € Mesto Pezinok Malokarpatský banícky spolok v Pezinku
24. Jún 2022
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o dodávake zemného plynu č.1/2021
251/2022
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Dodatok č.3 o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1111138
252/2022
0,00 € Mesto Pezinok Energie2, a.s.
30. Jún 2022
Dodatoč. č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby pri zbere odpadov č.1/2022 a preprave Jedlých olejov a tukov
255/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 3_Vybudovanie cyklochodníka Pezinok - Limbach
256/2022
974 031,58 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve na osobné motorové vozidlo
257/2022
0,00 € PaedDr. Bc. Karol Kollár - INFOPRESS Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a refundácii nákladov
258/2022
0,00 € Neuvedené Mesto Pezinok
30. Jún 2022
Dodatok č. 1 o vykonávaní pomocných prác
259/2022
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Mesto Pezinok
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
254/2022
0,00 € Mesto Pezinok Katarína Lindauerová
27. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_001
253/2022
140,00 € Nadácia Pontis Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Kupna zmluva_Kancelarsky kontajner-zberny dvor
246/2022
13 668,00 € HYCA s.r.o. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Zmluva_Rekonstrukcia UV MS Bystricka 1_II.etapa
247/2022
59 948,96 € BECO, a. s. Mesto Pezinok
24. Jún 2022
Dodatok č. 1 k NZ
248/2022
0,00 € Mesto Pezinok Adam Briestenský
24. Jún 2022
Dodatok č. 2 k NZ
249/2022
0,00 € Mesto Pezinok Dagmar Hudecová