Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
71/2024
0,00 € ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda o.z. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
63/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Poistná zmluva
64/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
65/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o Elektronickej službe Business24
66/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Rámcová zmluva treasury
67/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
69/2024
0,00 € Clever Solution s. r. o. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
70/2024
0,00 € ENVIROPOL SK s. r. o. Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
59/2024
0,00 € Občianske združenie SOKOLÍK Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
60/2024
0,00 € Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Dunajská Lužná Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
61/2024
0,00 € Športový tím Tri 2 Fly o. z. Obec Rovinka
14. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
62/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Rovinka
13. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
58/2024
0,00 € PS AgroLovec Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX
53/2024
0,00 € SEPTEMBER o.z. Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
54/2024
0,00 € Oľga Javorková Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
55/2024
0,00 € My Sport Academy Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
56/2024
0,00 € Karate Klub Rovinka Obec Rovinka
9. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
57/2024
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dunajská Lužná Obec Rovinka
2. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
51/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Rovinka
2. Máj 2024
Zmluva o dielo
52/2024
2 383 055,12 € BeMiCon s.r.o. Obec Rovinka