Centrálny register zmlúv

Obec Rovinka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o dielo
87/2024
65 800,00 € Inštitút priestorového plánovania Obec Rovinka
2. Júl 2024
Kúpna zmluva
86/2024
9,00 € Marian Kanis a spol. Obec Rovinka
24. Jún 2024
Zmluva o podružnom odbere energie a o platbách za podružný odber elektrickej energie
85/2024
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Rovinka
20. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
83/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Rovinka
20. Jún 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
84/2024
0,00 € Stanislav Gajdoš Obec Rovinka
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
82/2024
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rovinka
12. Jún 2024
Dohoda o poskytnutí grantu č. DS-03-2024-18
79/2024
0,00 € Nadácia Ekopolis Obec Rovinka
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
80/2024
37 800,00 € Pavol Pindják Obec Rovinka
12. Jún 2024
Kúpna zmluva
81/2024
37 800,00 € Mária Pavlíková Obec Rovinka
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
75/2024
0,00 € PROF & PARTNERS s.r.o. Obec Rovinka
4. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
76/2024
0,00 € PROF & PARTNERS s.r.o. Obec Rovinka
4. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi prostredníctvom zberného kontajnera
77/2024
0,00 € EKOCHARITA SLOVNSKO SLOVENSKU Obec Rovinka
4. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
78/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Rovinka
29. Máj 2024
Darovacia zmluva
74/2024
15 000,00 € EUROGOLD, s.r.o. Obec Rovinka
28. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta
72/2024
0,00 € Mária Ficeková Obec Rovinka
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
73/2024
0,00 € Marta Bartalošová Obec Rovinka
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovinka
71/2024
0,00 € ĽADOVÉ MEDVEDE Veľká voda o.z. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
63/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Rovinka
21. Máj 2024
Poistná zmluva
64/2024
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rovinka
21. Máj 2024
Zmluva o Balíkovom účte
65/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Rovinka