Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 5
227/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 6
228/2022
294,42 € Mesto Sládkovičovo Oskar Lovászek
10. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 404/205/8 na opakovaný nájom č. 3
229/2022
222,74 € Mesto Sládkovičovo Adriana Dienes
9. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
225/2022
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022
216/2022
265,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský zväz záhradkárov, MO Sládkovičovo
8. August 2022
Zmluva o dielo
218/2022
320,00 € Mesto Sládkovičovo Dušan Fóka
8. August 2022
Zmluva
217/2022
20,00 € Mesto Sládkovičovo Erika Križanová
8. August 2022
Zmluva o dielo
219/2022
200,00 € Mesto Sládkovičovo OZ Folklórna skupina Dudváh
8. August 2022
Zmluva o dielo
220/2022
1 700,00 € Mesto Sládkovičovo Fun agency s.r.o.
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 5
221/2022
212,74 € Mesto Sládkovičovo Iveta Farkašová
8. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 5
222/2022
202,74 € Mesto Sládkovičovo Ing. Alexandra Csanakyová
8. August 2022
Zmluva o umiestnení ochladzovača vody a poskytnutí dodávok stolovej vody.
223/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Róbert Horváth
8. August 2022
Zmluva o dielo
224/2022
1 200,00 € Mesto Sládkovičovo Simona Ambrus Lelkesová DiS.art.
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
601 HM 2022/1/01008
15,00 € Mesto Sládkovičovo Emil Kriška
5. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
602 HM 2022/2/00249
70,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Budaiová
3. August 2022
Nájomná zmluva č. 460-4-2022
214/2022
279,27 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
3. August 2022
Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve
213/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o.
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
215/2022
100,00 € Mesto Sládkovičovo Denný stacionár Naše stacko
1. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
600 HM 2022/2/C0021
20,00 € Mesto Sládkovičovo Alžbeta Tóthová
1. August 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 4
211/2022
207,74 € Mesto Sládkovičovo Arpád Hrotko