Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/20
238/2023
163,15 € Arpád Hrotko Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o úvere č. 722/CC/23
240/2023
850 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Sládkovičovo
9. November 2023
Zmluva o dielo
239/2023
450,00 € Mesto Sládkovičovo Zuzana Szpevár
7. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
233/2023
1 000,00 € Mesto Sládkovičovo Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sládkovičovo
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
741 HM 2023/2/00470
35,00 € Mesto Sládkovičovo Karol Hrbán ml.
7. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
744 HM 2023/2/00046
35,00 € Mesto Sládkovičovo Marta Ferenczová
7. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Zmluvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62/59
234/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Mesto Sládkovičovo
7. November 2023
Nájomná zmluva č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 4
235/2023
304,42 € Adriana Skukáleková Mesto Sládkovičovo
7. November 2023
Nájomná zmluva č. 405/207/12
236/2023
222,74 € Horváthová Monika Mesto Sládkovičovo
7. November 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve o spolupráci - Magenta Mobile
237/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s. Mesto Sládkovičovo
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
740 HM 2023/2/00907
35,00 € Mesto Sládkovičovo Helena Paulová
5. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
726 HM 2023/1/00936
30,00 € Mesto Sládkovičovo Mário Diabelko
20. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
734 HM 2023/1/00620
35,00 € Mesto Sládkovičovo Ľubomír Tancer
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023
231/2023
3 500,00 € Mesto Sládkovičovo KK Slavoj Sládkovičovo
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK2-2021-003660
232/2023
885 432,81 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Sládkovičovo
4. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
719 HM 2023/2/00352
15,00 € Mesto Sládkovičovo Erik Jankulár
26. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
739 HM 2023/2/C0079
15,00 € Mesto Sládkovičovo Július Šido
25. Október 2023
Zmluva o prispievaní na úhradu za poskytovanie sociálnej služby
230/2023
235,52 € Mesto Sládkovičovo ZOS Krajné, n.o.
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
736 HM 2023/2/00228
15,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Mészárosová
24. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
737 HM 2023/1/00631
35,00 € Mesto Sládkovičovo Mária Mészárosová