Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Dohoda o splátkach
805/2023
250,66 € Mesto Šala Sárkőziová Žaneta
16. Október 2023
Dohoda o splátkach dlhu
809/2023
140,00 € Mesto Šala Oroszi Ladislav
13. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
798/2023
7 200,00 € DATALAN, a.s. Mesto Šala
13. Október 2023
Darovacia zmluva
811/2023
3 300,00 € ProCS, s.r.o. Mesto Šala
13. Október 2023
Dodotok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ASS6
804/2023
661 218,66 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
12. Október 2023
Nájomná zmluva
780/2023
40,00 € Mesto Šala Babósová Jarmila
12. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
792/2023
49,56 € Mesto Šala Slovenský skauting, 19.zbor Obojživelnikov Šaľa, o.z.
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
788/2023
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Nájomná zmluva
519/2023
115,26 € Mesto Šala Ďurčová Terézia
10. Október 2023
Nájomná zmluva
520/2023
113,37 € Mesto Šala Chrappová Alžbeta
10. Október 2023
Nájomná zmluva
525/2023
219,62 € Mesto Šala Draškovič Roman
10. Október 2023
Kúpna zmluva
793/2023
15 981,96 € Autoprofit, s.r.o. Mesto Šala
10. Október 2023
Kúpna zmluva
773/2023
1 001,00 € Mesto Šala Kemenský Tomáš
10. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o zabezpečovaní sprevádzania č. 580/2023
771/2023
0,00 € Mesto Šala Obec Trnovec nad Váhom
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebyotvých priestorov
642/2023
113,12 € Mesto Šala Pšenko Tibor
10. Október 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
608/2023
0,00 € Obec Makov Mesto Šala
10. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011ARL5-121-48
794/2023
652 723,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
791/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
790/2023
17,06 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Október 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
789/2023
28,44 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala