Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva
85/2024
147,09 € Mesto Šala Draškovičová Denisa, Mgr.
15. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
203/2024
750,00 € Mesto Šala MICROWELL, spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Dohoda o splátkach dlhu
237/2024
352,14 € Mesto Šala Práznovská Lenka
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
240/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
15. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
241/2024
263,40 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Šala
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
194/2024
100,00 € Mesto Šala Výkup drahých kovov SK s.r.o.
10. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku
196/2024
301,23 € Mesto Šala La Gelateria
10. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
239/2024
400,00 € Mesto Šala Divadelné centrum, s. r. o
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
200/2024
20,00 € Mesto Šala Perina Ladislav
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
199/2024
50,00 € Mesto Šala Šárközi Peter
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
198/2024
20,00 € Mesto Šala Šárközi Miroslav
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
197/2024
29,87 € Mesto Šala Sedlák Alexander
9. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
187/2024
0,00 € Mesto Šala MV5 Lunapark, s.r.o.
9. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom podnájme
91/2024
20,00 € Mesto Šala ECT Piotr Iwaniukowicz
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva
83/2024
102,03 € Mesto Šala Krišková Oľga
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
189/2024
298,63 € Mesto Šala Bujková Želmíra
5. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
190/2024
450,00 € Mesto Šala Duslo, a.s.
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
86/2024
377,74 € Mesto Šala Lieskovská Stanislava
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
174/2024
20,00 € Mesto Šala Pistovič Filip
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
175/2024
20,00 € Mesto Šala Šárköziová Renáta