Centrálny register zmlúv

Mesto Šaľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
92/2024
20,00 € Mesto Šala Siakin Viacheslav
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
55/2024
257,69 € Mesto Šala Kubičková Lea, Ing.
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
54/2024
323,71 € Mesto Šala Vrabčanová Alžbeta
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
53/2024
320,97 € Mesto Šala Lenická Taťjana
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
157/2024
42 500,00 € Ivanka Rastislav, Ing. Mesto Šala
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
48/2024
117,70 € Mesto Šala Popelková Mária
1. Marec 2024
Nájomná zmluva
56/2024
325,93 € Mesto Šala Tóth Tibor
1. Marec 2024
Dohoda o splátkach dlhu
159/2024
667,02 € Mesto Šala Kopáčik Bystrík
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
133/2024
140,00 € Mesto Šala Jaroš Luboš
29. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
138/2024
29,87 € Mesto Šala Kováčová Kristína
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
156/2024
30,00 € Mesto Šala Benkovič Tomáš
29. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
132/2024
1 130,00 € Mesto Šala Jóšvaiová Judita
28. Február 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
137/2024
29,87 € Mesto Šala Hlatký Ladislav
28. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o servisea údržbe EZS
148/2024
337,58 € Antes HC, s.r.o. Mesto Šala
28. Február 2024
Nájomná zmluva
113/2024
287,52 € Mesto Šala Antálková Eva, Ing.
28. Február 2024
Nájomná zmluva
150/2024
198,85 € Mesto Šala Tóthová Eva
27. Február 2024
Zmluva o servisnej a kontrolnej činnosti
87/2024
5 148,00 € EXTEC s.r.o. Mesto Šala
27. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
129/2024
400,00 € Mesto Šala Mestské divadlo Actores
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve na pozemok
146/2024
0,00 € Euro Gastro Style s.r.o. Mesto Šala
26. Február 2024
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom
122/2024
242,28 € Mesto Šala Kovácsová Eva