Centrálny register zmlúv

Mesto Nitra

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Mestský cintorín 73/8
2168/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Dana Hojčušová
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Mlynárce 253/A
2167/2023
0,00 € Mesto Nitra Vladimír Pleško
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Kolumbárium Selenec 96/2
2174/2023
0,00 € Mesto Nitra Lýdia Žákovičová
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mlyn.564/C
2176/2023
0,00 € Mesto Nitra František Richnák
20. Júl 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností z NZ 47/06 Párovský 271/7
2177/2023
0,00 € Mesto Nitra Mária Sviteková
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Párovský 271/7
2178/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Svitek
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM DK II- 30/7
2180/2023
0,00 € Mesto Nitra Štefan Abaffy
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu CSCM 22/G8
2182/2023
0,00 € Mesto Nitra Ing. Pavel Gašparík
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Párovský 54/5
2187/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Mik
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM-Cint. Sv.Cyrila a Metoda 8/E5
2186/2023
0,00 € Mesto Nitra Ondrej Csikós
20. Júl 2023
Dohoda o postúpení práv a povinností č. z NZ č. 2348/2022/SMS-PC
2185/2023
0,00 € Mesto Nitra Štefan Šandor
20. Júl 2023
Nájomná zmluva HM Mestský 494/11
2189/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Frko
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k hrobovému miestu Mestský 60/11
2190/2023
0,00 € Mesto Nitra Jozef Frko
20. Júl 2023
Nájomná zmluva k HM Kolumbárium Selenec 106/2
2191/2023
0,00 € Mesto Nitra Marian Turák
19. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
2118/2023
0,00 € Mesto Nitra COLALILLO GROUP s. r. o.
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí transferu
2023/2023
20 000,00 € Nitrianska investičná s.r.o. Mesto Nitra
19. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
2039/2023
0,00 € Mesto Nitra Ivana Kálnai - Benjamínkova MAMA Tortáreň
19. Júl 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle rámcovej zmluvy o nájme predajného zariadenia č. 527 na tržnici
2052/2023
7,56 € Mesto Nitra Gabriel Száraz
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
2061/2023
0,00 € Mesto Nitra Miroslav Banský
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis
2064/2023
0,00 € Mesto Nitra Beatrice Ondrovičová-Beky´s