Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete (RVO23)
361/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete (RVO21)
362/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete (RVO15)
363/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
5. Jún 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete (RVO34)
364/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
3. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
351/2024
0,00 € Mesto Senica Miroslav Šarközy
3. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
352/2024
0,00 € Mesto Senica Martina Danielová
3. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
357/2024
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
31. Máj 2024
Dohoda o používaní vlastného cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
349/2024
0,00 € Mesto Senica Matúš Ferenčík
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
173/2024
0,00 € Mesto Senica Viera Jánošíková
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
196/2024
0,00 € Mesto Senica Branislav Toman
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
215/2024
0,00 € Mesto Senica Mariana Karpitová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
220/2024
0,00 € Mesto Senica Mária Vachová
25. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní činnosti pri údržbe fontány
236/2024
720,00 € Milan Chovanec Mesto Senica
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
202/2024
443,00 € Mesto Senica Bistro GROUP, s. r. o.
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
245/2024
0,00 € Mesto Senica Vlasta Vašková
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
252/2024
0,00 € Mesto Senica Bc. Peter Duga
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
251/2024
0,00 € Mesto Senica Štefan Toman
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
250/2024
0,00 € Mesto Senica Eva Smolejová
2. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
257/2024
0,00 € Mesto Senica Zuzana Kleschtová
3. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
265/2024
0,00 € Mesto Senica Sabina Jurásková