Centrálny register zmlúv

Mesto Senica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
276/2024
0,00 € Mesto Senica Eva Fejtlová
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
288/2024
0,00 € Mesto Senica Iveta Reháková
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
287/2024
0,00 € Mesto Senica Stanislava Urbanovská
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
321/2024
0,00 € Mesto Senica Jaroslav Duga
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
323/2024
0,00 € Mesto Senica Pavol Dzindzík
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
324/2024
0,00 € Mesto Senica Alena Bandová
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
327/2024
0,00 € Mesto Senica Alena Vašková
27. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
328/2024
0,00 € Mesto Senica Milan Kuček
27. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
333/2024
0,00 € Mesto Senica Jarmila Vašková
27. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
332/2024
0,00 € Mesto Senica Tomáš Kliment
27. Máj 2024
Dohoda o zmene zmluvnej strany
334/2024
0,00 € MET Slovakia, a.s. Mesto Senica
29. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
344/2024
0,00 € Mesto Senica Ján Marcin
29. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
345/2024
0,00 € Mesto Senica Terézia Vašková
31. Máj 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti
350/2024
0,00 € Mesto Senica Linda Danihelová
30. Máj 2024
Zmluva č. 9/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
346/2024
1 400,00 € Mesto Senica "Rodičia a priatelia Dvojky"
30. Máj 2024
Zmluva č. 16/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
347/2024
400,00 € Mesto Senica DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica
30. Máj 2024
Zmluva č. 6/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
348/2024
250,00 € Mesto Senica Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia
29. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia ((číslo zmluvy 2118200051ZoVP) cyklotrasa 2. etapa- Železničná ulica)
343/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Senica
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
221/2024
31 187,43 € Soňa Zuščíková Mesto Senica
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
320/2024
31 187,43 € Mesto Senica Ing. Vlasta Kuklišová