Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Zmluva o dielo
48 - 2023
Doplnená
41 256,06 € CS, s.r.o. Obec Smolenice
28. September 2023
Zmluva o dielo „KD Smolenice - Obnova plynovej kotolne“
49 - 2023
Doplnená
80 481,26 € PS – MOS, s.r.o. Obec Smolenice
18. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_154 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_154
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Smolenice
18. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_166 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_166
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Smolenice
18. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230201241
19,92 € Angelika Magyarová Obec Smolenice
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice na rok 2023
9/dot/2023
1 500,00 € Základná organizácia SZCH Smolenice Obec Smolenice
7. September 2023
Darovacia zmluva
SITB-OO2-2023/001174-090
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Smolenice
7. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
20230101240
19,92 € Katarína Boháčková Obec Smolenice
5. September 2023
Zmluva moderneobce.sk
46 - 2023
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Smolenice
5. September 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
47 - 2023
213,30 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Smolenice
4. September 2023
ZMLUVA o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu
45 - 2023
800,00 € Hudobná Skupina TREND Obec Smolenice
31. August 2023
Dodatok č.1
14 - 2023
648,00 € Advokátska kancelária SPÁL & Partners s.r.o. Obec Smolenice
31. August 2023
Zmluva o dielo
43 - 2023
7 980,00 € Unipark s.r.o. Obec Smolenice
31. August 2023
Nájomná zmluva
44 - 2023
854,40 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Karpaty Obec Smolenice
28. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A2872494
31,50 € Orange Slovensko, a.s. Obec Smolenice
28. August 2023
Dodatok č.1
tz2017-11-28-vs1
198,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Smolenice
28. August 2023
Dodatok č.3
A2153042007
126,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Smolenice
21. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CVX2-91-108
75 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Smolenice
18. August 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
42 - 2023
210,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Obec Smolenice
8. August 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2023
KaMO-EL-4/10-105-4/2023
9 000,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Smolenice