Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva č.44 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
22/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Matilda Machavová
9. Apríl 2024
Zmluva č.214 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
20/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Michalík
9. Apríl 2024
Zmluva č.644 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
21/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miloš Adamek
25. Marec 2024
Zmluva č.317 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
18/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zuzana Kohárová
25. Marec 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 002/2023/PS
002/2023/P- dodatok č.
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
25. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO č. 002/2023/PS
19/2024
Doplnená
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
25. Marec 2024
Zmluva č.350 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
17/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Jozef Honko
25. Marec 2024
Zmluva č.568 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
16/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Gaál - Biostav
25. Marec 2024
Zmluva č.353 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
15/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Richard Bergel, PhD.
18. Marec 2024
Zmluva č.268 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
13/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Slavomír Fedor
18. Marec 2024
Zmluva č.52 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
14/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anastázia Vlčková
13. Marec 2024
Zmluva č.547 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
12/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ingrid Švantnerová
5. Marec 2024
Zmluva č.392 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
11/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Kristína Vlčková
1. Marec 2024
Zmluva č.223 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
10/2024
0,00 € Obec Pohronská Polhora Božena Vlčková
29. Február 2024
Zmluva č. M226 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M226
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Lánik
29. Február 2024
Zmluva č. M227 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M227
0,00 € Obec Pohronská Polhora Igor Dibdiak
29. Február 2024
Zmluva č. M228 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M228
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ferdinand Macuľa
29. Február 2024
Zmluva č. M229 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M229
0,00 € Obec Pohronská Polhora Alena Kováčová
29. Február 2024
Zmluva č. M230 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M230
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Uhrin
27. Február 2024
Zmluva č. M218 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M218
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Jozef Hýroš