Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
09/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Borončová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
11/2023
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jana Kapalová
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
10/2023
10,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Stopiaková
29. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1308/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1305/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1304/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1303/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1302/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1301/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1307/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
1299/2022
0,00 € Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1281/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Šimanková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1273/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1272/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1271/2022
7,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1269/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1254/2022
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kuboleková
16. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1258/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca