Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
2024/07
1,00 € Kynologický klub Žabokreky Obec Žabokreky
31. Máj 2023
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2023/128
2023/37
0,00 € Slovak Business Agency s. r. o. Obec Žabokreky
30. Apríl 2024
Dohoda o prenájme športového areálu Obce Žabokreky
2024/06
119,99 € Športový klub FOMAT Martin Obec Žabokreky
8. Apríl 2024
Dodatok č.1 Zmluve o NFP z ENVIROFONDu formou dotácie
2024/05
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo - prevádzka IS ZŠ Žabokreky-MAXcomputers sro
2024/04
720,00 € MAXcomputers s. r. o. Obec Žabokreky
25. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0606 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovol'nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorena v zmysle § 51 Občianskeho zák.
2024/03
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Žabokreky
13. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa Belá Dulice
2024/02
384,00 € Základná škola, Belá - Dulice 84 Obec Žabokreky
9. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRACI PRI ZABEZPECEN( SYSTEMU ZDRUZENEHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVYCH VYROBKOV Z-0/2024/TZKO/443 :
2023/99
16 534,00 € ELEKOS Obec Žabokreky
9. Január 2024
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl
2024/01
137 201,60 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
4. Január 2024
Zmluva - zber a likvidácia odpadov
2023/98
19 846,80 € Brantner Fatra s.r.o. Obec Žabokreky
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny /Firma lndividual Aktiv/ pre odberné miesta patriace Obci Žabokreky
2023/75
4 867,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Žabokreky
20. December 2023
Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre DEEP DANCE CLUB
2023/93
12 200,00 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zmluvy pre Súkromnú základnú umeleckú školu DEEP DANCE CLUB
2023/92
137 637,25 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č.2230614 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/96
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č.2230618 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/94
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č. 2230616 GAYA/o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach
2023/95
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
22. December 2023
ZMLUVA č. 220613 GAYA o poskytovaní služieb v súlade s ustanovením §44, zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciach (ďalej len Zmluva)
2023/97
96,00 € GAYA, s. r. o. Obec Žabokreky
18. December 2023
Zmluva o dielo č.91/2023
91/2023
Doplnená
99 029,68 € IMKROV , s.r.o. Obec Žabokreky
10. December 2023
Zmluva o nájme nebytovych priestorov uzavreta podl'a § 3) zakona ¢.116/1990 Zb.o ndjme a podnajme nebytovych priestorov v zneni neskorsichpredpisov a Obč.zakonnika
2023/90
200,00 € Základná škola, Belá - Dulice 84 Obec Žabokreky
5. December 2023
Dodatok č.5 k PZ 0805040751/6573723385 ucinny od 05.12.2023 do neurčita
2023/87
2 502,88 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Žabokreky