Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Zmluva o dielo
12-2023
3 700,00 € Ing.arch.Eleonóra Hejzlarová Obec Žabokreky, Žabokreky 145
16. Február 2023
Nájomná zmluva
9-2023
576,00 € Mišutka Zdeno,Hvozdnica Obec Žabokreky, Žabokreky 145
16. Február 2023
Dodatok č.1 Zmluvy
10-2023
2 899,80 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
8. Február 2023
Dodatok č.1 ku zmluve
7-2023
162,00 € TOPSET Solution s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
8. Február 2023
Dodatok č.1 Zmluvy
8-2023
162,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
1. Február 2023
Dodatok ku Zmluve o poskyt.verejnych služieb
6-2023
399,00 € Slovak telekom a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
27. Január 2023
Mandátna zmluva
4-2023
770,00 € BEAN consult s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
27. Január 2023
Dodatok č.1 Zmluvy
05-2023
3 600,00 € Brantner Fatra s.r.o, Obec Žabokreky, Žabokreky 145
17. Január 2023
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
3-2023
109 275,08 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
17. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ Žabokreky,KD Žabokreky
2-2023
800,00 € SZUŠ DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme kult.domu Žabokreky
1-2023
250,00 € Slovenský poľovnícky zväz TRgO Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
15. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
46-2022
17 984,64 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
22. December 2022
Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy(A)č.16/010/22
47-2022
94 210,00 € PRIMA BANKA SLOVENSKO,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
12. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov na rpevádzku na mzdy a školy
45-2022
1 769,72 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. November 2022
Dodatok č.1 Zmluvy
44-2022
5 080,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. November 2022
Dodatok ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb
42-2022
668,82 € Slovak telekom a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. November 2022
Dodatok č.4 ku PZ 0805040751/6673723385
43-2022
Doplnená
2 489,25 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ŠTefanovičova 4, 816 23 Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145
31. Október 2022
Kúpna zmluva
41-2022
500,00 € Janka Bartošová,Žabokreky č.s.257 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
40-2022
7 000,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
5. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov-Materská škola Žabokreky 166
38-2022
0,00 € SLOVAK DANCE,n.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145