Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Kúpno-predajná zmluva
31-2023
300,00 € Ogurek Peter Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Máj 2023
Zmluva č.3230601
30-2023
3 000,00 € Dobnrovoľná požiarna ochrana SR Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Máj 2023
Zmluva o web sídle obce a službách súvisiacich
29-2023
480,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. Apríl 2023
KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ustanovení § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka
28-2023
26 028,00 € ALF – MARTIN s.r.o. sídlo : Kollárová 73, 036 01 Martin, SK Obec Žabokreky, Žabokreky 145
15. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
27-2023
232,00 € MK Hlas , s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
14. Apríl 2023
Z M L U V A č. 4573 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
26-2023
150 000,00 € Envoronmentálny fond,Nevädzová 806/5,Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145
11. Apríl 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy
25-2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Apríl 2023
Kúpno-predajná zmluva
24-2023
1 400,00 € Kohút Peter,Diaková 30 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Apríl 2023
zmluva o dielo-správa info systému ZŠ Žabokreky
23-2023
720,00 € MAXcomputers Obec Žabokreky, Žabokreky 145
29. Marec 2023
Uratzove poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
22-2023
10,00 € KOMUNALNA poistovna a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
29. Marec 2023
Dohoda 23/23/054/109
21-2023
273,84 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
28. Marec 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo
19-2023
11 972,39 € DIKRA s.r.o.Tematínska 1990/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ: 2023882421 IČ DPH: SK2023882421 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
27. Marec 2023
Zmluva o dielo-Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky súp. č. 145 . 3.2. Práce budú vykonávané podľa príslušnej časti Projektovej dokumentácie ,ktorou je „Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy“
18-2023
Doplnená
71 762,97 € DIKRA s.r.o.DIČ: 2023882421 IČ DPH: SK2023882421 Obec Žabokreky
27. Marec 2023
ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov
20-2023
82 949,90 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky
22. Marec 2023
Zmluva o grantovom účte
17-2023
0,00 € PRIMA BANKA SLOVENSKO,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
8. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
16-2023
1 000,00 € ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,BA Obec Žabokreky, Žabokreky 145
1. Marec 2023
Urazove poistenie-pomoc utečencom
15-2023
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Žabokreky, Žabokreky 145
25. Február 2023
Dohoda 23/23/054/49
14-2023
0,00 € Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. Február 2023
Zmluva o službách 20022023
11-2023
1 000,00 € CS Consulting International.s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. Február 2023
Zmluva o grantovom účte
13-2023
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145