Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O -1-77/2023
2023/54
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
25. Júl 2023
Zmluva o vytvorení systému na hromadné rozosielanie SMS správ, e-mailov aupozornení do aplikácií určený pre obce a ich obyvateľov
2023/53
0,00 € Alphabet group s. r. o. Obec Žabokreky
14. Júl 2023
DOHODA 23/23/054/279 o zabezpečení podmienok na vykonávanie zapracovania u zamestnávateľa a o poskytnutí príspevku na vykonávanie zapracovania v rámci národného projektu "Pomáhame odídencom - opatrenie č. 4"
2023/50
450,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
7. Júl 2023
ZMLUVA O DIELO - výmena strešnej krytiny a zateplenie strecha KD- uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov
2023/49
73 677,00 € IMKROV s.r.o. Obec Žabokreky
4. Júl 2023
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA<br>uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
2023/52
1 600,00 € Fízel Peter Obec Žabokreky
23. Jún 2023
Dohodu o ukončení zmluvy
2023/51
0,00 € DIKRA s.r.o. Obec Žabokreky
22. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. 47/2023"Stavebné práce pre projekt "Zastavme sa v histórii" Zmluva o NFP č.MIRRI SR 418/2023 názov projektu:"Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti"
2023/47
12 585,41 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Obec Žabokreky
15. Jún 2023
ZMLUVA o zabezpečení výstavby a financovania vodnej stavby
2023/45
0,00 € Fyzické osoby v zmysle zmluvy Obec Žabokreky
15. Jún 2023
Mandátna zmluva
2023/46
2 370,00 € Ing.arch. Eva Zaťková Obec Žabokreky
6. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
2023/44
1 207,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Žabokreky
6. Jún 2023
Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.1 ROZaNA
2023/42
235,00 € MK hlas, s. r. o. Obec Žabokreky
6. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo a poskytnutí služieb
2023/41
0,00 € WEBY.SLOVENSKA.SK, s.r.o. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNÉHO VODOVODU O -57-/ 2023 - l.
2023/36
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIEO-57/2023-II
2023/35
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
31. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/23/054/109
2023/32
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTí VLASTNíKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH KANALIZÁCií O-58/2023-II
33/2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTí VLASTNíKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV O-58/2023-I1
34-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEJ KANALIZÁCIEO-57/2023-II
35-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
29. Máj 2023
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ ODBORNEHO VÝKONU PREVÁDZKY VEREJNEHO VODOVODU O-57/2023-I
36-2023
0,00 € TURVOD a.s. Obec Žabokreky
17. Máj 2023
dodatok č.3 Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
dodatok č.3
0,00 € Obchodná akadémia Obec Žabokreky, Žabokreky 145