Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2022
Zmluva o propagácii a reklame
37-2022
200,00 € TURVOD.a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
2. Október 2022
Zmluva o nájme pozemkov
34-2022
1 000,00 € BIKE RACING SLOVAKIA MARTIN Obec Žabokreky, Žabokreky 145
26. September 2022
Darovacia zmluva
33-2022
32 000,00 € Tomáš Štefanides,Peter Sumka,Ján Lincéni,Dana Fľaková,Miriam Vajdelová,Kraľovanský Jozef Obec Žabokreky, Žabokreky 145
14. September 2022
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
32-2022
250,00 € Brantner Fatra s.r.o, Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. August 2022
zmluva o zabezpečení dopravy žiakov číslo 002/ODOMT/A/2022
31-2022
880,00 € Slovenská autobusová dprava Žilina a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. August 2022
Zmluva o návratnej pôžičke
30-2022
8 000,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
1. August 2022
Dodatok č.3 PZ 0805040751/6573723385
29-2022
2 433,46 € Kooperatíva Obec Žabokreky, Žabokreky 145
16. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
28-2022
2 000,00 € Ing.Marian Faško PhD,auditor SKAU č.lic.242 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-ZA-VO-302-137/2022
27-2022
0,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR,Pribinova 2,81272 Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145
28. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25-2022
9 933,30 € Obecný podnik Žabokreky, s.r.o. ,Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Žabokreky č.7/Dot/2022
24-2022
540,00 € Centrum volneho času,rozpočt.organizacia,A.Kmeťa 577/22,Martin Obec Žabokreky, Žabokreky 145
6. Máj 2022
Zmluva č.3220551
23-2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Žabokreky, Žabokreky 145
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žabokreky v roku 2022. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 3/Dot/2022
21-2022
90,00 € Súkromná základná škola Právna forma: nezisková organizácia adresa sídla: Ul. Východná 11441/18B, 036 01 Martin zastúpená/é: Mgr. Špiriaková Renáta Obec Žabokreky, Žabokreky 145
5. Máj 2022
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žabokreky č-8/Dot/2022
22-2022
560,00 € Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec Obec Žabokreky, Žabokreky 145
3. Máj 2022
Dohoda o prenájme
20-2022
100,00 € Obec Žabokreky FC ATTACK Vrútky
29. Apríl 2022
Autorská zmluva o dielo č.1/2022
19-2022
150,00 € Kristína Mišovičová Obec Žabokreky, Žabokreky 145
20. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
17/2022
30 000,00 € enertech,s.r.o. Obec Žabokreky
9. Apríl 2022
DODATOK č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb/uzatvorená v zmysle ustanovania §269 ods.2 Zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v platnom znení
Dodatok č.1
0,00 € Mgr.Alexandra Mihaldová-CASSIEN Obec Žabokreky