Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade v splátkach
NB_ 067/2024
0,00 € Vaškovič Cyril Mesto Bytča
11. Jún 2024
Zmluva o zbere a nakladaní s oddelene vyzbieraným textilom
INE_027/2024
0,00 € Zdeno Mišutka Mesto Bytča
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_061/2024
0,00 € Roman Kendy Mesto Bytča
7. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_063/2024
0,00 € Gabriela Jozeková Mesto Bytča
6. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_058/2024
0,00 € Anna Šušlíková Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_059/2024
0,00 € Peter Ďurdík Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_060/2024
0,00 € Daniela Randová Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_062/2024
0,00 € Peter Pivoda Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_064/2024
0,00 € Bohuš Gaňa Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_065/2024
0,00 € František Malík Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_066/2024
0,00 € Jozef Magerčiak Mesto Bytča
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DOT_025/2024
170,00 € Územná samospráva DPO SR Bytča Mesto Bytča
3. Jún 2024
Zmluva o pripojení
NN_026/2024
16,00 € COMP-SHOP, s.r.o. Mesto Bytča
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
INE_025/2024
2 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Bytča
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_038/2024
0,00 € VRBATA s.r.o. Mesto Bytča
22. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_055/2024
0,00 € Emil Kišoň Mesto Bytča
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_056/2024
0,00 € Iveta Boková Mesto Bytča
22. Máj 2024
Dohoda o zániku nájmu bytu
NB_057/2024
0,00 € Emília Mošovská Mesto Bytča
20. Máj 2024
Zmluva o prevode bytu, spoluvlastnícky podiel
INE_024/2024
0,96 € Štefan a Vlasta Polko Mesto Bytča
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 049/2024
0,00 € Gáciková Berta Mesto Bytča