Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00028/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Uramová, Duchnovičova 560/70, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00027/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mariana Kašprišinová, Prostejovská 4819/1, 080 01 Prešov
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00026/2023
321,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gajdošová, Bočná 4302/89, 82104 Bratislava Ružinov
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00008/2023
164,12 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PaedDr. Tatiana Sotáková, Jilemnického 16, 040 01 Košice
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00007/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Vladimír Bejda, kpt. Nálepku 400/57, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00001/2023
87,52 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Kavčak. Duchnovičova 506/81, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00002/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zlata Baničová, Internátna 63, 974 04 Banská Bystrica
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00003/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubica Vargová, Budimír 154, 044 43 Budimír
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00004/2023
52,47 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Koščo, Kalinov 514, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00005/2023
106,11 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Husárová, Laborecká 242/12, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00006/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Mudráková, Dargovských hrdinov 9, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00018/2023
87,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Petruš, Duchnovičova 500/69, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00019/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Ladislav Demko, Duchnovičova 546/42, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00020/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Čáni, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00021/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Lukáč, kpt. Nálepku 425/117, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
14/2023
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00022/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Protivňak, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00009/2023
53,94 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Mjachký, Radvaň nad Lanorcom 85, 067 01 Radvaň nad Laborcom
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00010/2023
106,86 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Radiková, Dargovských hrdinov 15, 066 01 Humenné
2. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00011/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Adrián Michniewicz, Záhradná 15, 900 45 Malinovo