Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Dohoda číslo: 24/41/054/873 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/2024
452,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003938 ,,Zlepšenie technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Oľšany,,
14/2024
267 578,63 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001047, názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany, kód projektu v ITMS2014+: 312061F075
15/2024
249 053,90 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
13/2024
50,00 € Filia - nezisková organizácia Obec Košické Oľšany
15. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
12/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Košické Oľšany
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
11/2024
1 025,00 € Základná škola s materskou školou Obec Košické Oľšany
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
10/2024
9 000,00 € Obecný futbalový klub Košické Oľšany Obec Košické Oľšany
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - Poistná zmluva
9/2024
148,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
25. Marec 2024
Dohoda číslo: 24/41/054/41 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
8/2024
1 865,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
7/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Košické Oľšany
7. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
6/2024
33,00 € Obec Košické Oľšany Agáta Hritzová
27. Február 2024
Dodatok č.1
5/2024
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Košické Oľšany
21. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
3 600,00 € Peter Paľa - PROJEKT Obec Košické Oľšany
25. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DJF2 - Miestna občianska a preventívna služba v obci Košické Oľšany
3/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
15. Január 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2/2024
850,00 € Ing. Matilda Duditšová Obec Košické Oľšany
9. Január 2024
Poistná zmluva
1/2024
433,47 € Uniqa poisťovňa, a.s. Obec Košické Oľšany
3. Január 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
71/2023
33,00 € Inisoft s.r.o. Obec Košické Oľšany
28. December 2023
Zmluva grantovom účte
69/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
28. December 2023
Zmluva o grantovom účte
70/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
21. December 2023
Zmluva o Dielo č. 001/2023
68/2023
21 420,00 € pačay architekti, s.r.o. Obec Košické Oľšany