Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 110422-1
11/2023
3 475,00 € Diervilla spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
3. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 19/12/181/2019
08/2023
59 630,72 € TRIS spol., s.r.o. Obec Košické Oľšany
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
09/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Košické Oľšany
3. Marec 2023
Mandátna zmluva č. 220223-1
10/2023
1 946,00 € Diervilla spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
20. Február 2023
Zmluva o dielo
7/1/2023
82 785,78 € Stavpex, spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
8. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-06-30vs5
04/2023
144,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Košické Oľšany
8. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2016-07-01dh2 Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
05/2023
144,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Košické Oľšany
8. Február 2023
Dodatok č. 5 ku zmluve č. A/1048/12/2008 Zmluva o aktualizácií programov
06/2023
444,00 € Topset Solutions s.r.o. Obec Košické Oľšany
24. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021-004886
03/2023
48 607,02 € Ministerstvo vnútra SR Obec Košické Oľšany
18. Január 2023
Dohoda č. 23/41/012/6
2/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
16. Január 2023
Zmluva o servisnej službe
1/2023
90,00 € ILLE-Papier-Servis SK, spol.s.r.o. Obec Košické Oľšany
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 08/2023_PVO
65/2022
1 200,00 € TENDERTEAM s.r.o. Obec Košické Oľšany
30. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
66/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Jozef Balog
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
64/2022
68 652,05 € Ministerstvo vnútra SR Obec Košické Oľšany
19. December 2022
Nájomná zmluva č. K2223
63/2022
275,39 € Obec Košické Oľšany Olšanka spol. s.r.o.
15. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií v sezóne 2022/2023
62/2022
100,00 € Olšanka spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
56/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Vladimír Varmeďa
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
57/2022
25,00 € Obec Košické Oľšany Ing. Jozef Jenčko
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
58/2022
25,00 € Obec Košické Oľšany Ing. Mária Jenkutová
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
59/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Marta Egriová