Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí č.2023001393
31/2023
250,00 € Obec Košické Oľšany Mesto Košice
27. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 19/2023
30/2023
492,58 € AITEC, s.r.o. Obec Košické Oľšany
12. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy číslo: 2409023716
28/2023
257,28 € Generali Poisťovňa Obec Košické Oľšany
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
29/2023
25,00 € Filia - nezisková organizácia Obec Košické Oľšany
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode číslo 23/41/054/289 zo dňa 23.3.2023
27/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
30. Máj 2023
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
26/2023
500,00 € Obec Košické Oľšany Reformovaný farský úrad v Bysteri
24. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Viera Balogová
19. Máj 2023
Zmluva o dielo
24/2023
62 673,68 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
23/2023
75 010,90 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
3. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva o nájme hrobového miesta
33,00 € Obec Košické Oľšany Milena Džadžovská
3. Máj 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie
22/2023
95,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
27. Apríl 2023
Dohoda č.23/41/054/289 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
20/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
26. Apríl 2023
Zmluva o dielo
19/2023
9 840,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Košické Oľšany
21. Apríl 2023
Dohoda č.23/41/054/814 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2023
Úrazové poistenie
16/2023
57,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
17/2023
770,00 € Ing. Matilda Duditšová Obec Košické Oľšany
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
15/2023
10 000,00 € Obec Košické Oľšany Obecný futbalový klub Košické Oľšany
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
14/2023
2 000,00 € Obec Košické Oľšany Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2023
13/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Ján Stoklas
8. Marec 2023
Darovacia zmluva
12/2023
609,60 € Slovenské republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany