Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
35/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
27. Jún 2022
Zmluva o dielo č. 33/2022
33/2022
202 416,00 € AES Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany
22. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
32/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Košické Oľšany
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
31/2022
34 000,00 € Rikostav Container, s.r.o. Obec Košické Oľšany
3. Jún 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby zo dňa 6.12.2018
30/2022
95,00 € Slovenský Červený kríž Obec Košické Oľšany
30. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ANU9
29/2022
28 302,15 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Košické Oľšany
23. Máj 2022
Poistná zmluva
27/2022
43,88 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
23. Máj 2022
Poistná zmluva
28/2022
43,88 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
19. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov
26/2022
1 300,00 € Združenie VIDIEK Obec Košické Oľšany
17. Máj 2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb
25/2022
0,00 € Markíza - Slovakia spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
2. Máj 2022
Dohoda č. 22/41/054/225 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ
24/2022
3 406,14 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
28. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
23/2022
0,00 € Kosit East s.r.o. Obec Košické Oľšany
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní autdítorských služieb
22/2022
700,00 € Ing. Matilda Duditšová Obec Košické Oľšany
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1
20/2022
0,00 € Úrad vlády SR Obec Košické Oľšany
13. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 110422-1
21/2022
3 475,00 € Diervilla, spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
11. Apríl 2022
Mandátna zmluva
19/2022
4 620,00 € ÚDI Košice, s.r.o. Obec Košické Oľšany
4. Apríl 2022
Zmluva o dielo
17/2022
Doplnená
253 843,63 € Strabag s.r.o. Obec Košické Oľšany
4. Apríl 2022
Dotatok č. 1
18/2022
0,00 € Strabag s.r.o. Obec Košické Oľšany