Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
60/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Terézia Varadyová
13. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
61/2022
66,00 € Obec Košické Oľšany Marek Švekuš
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
47/2022
600,00 € Základná škola s materskou školou Obec Košické Oľšany
12. December 2022
Rámcová zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
48/2022
50,00 € OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Obec Košické Oľšany
12. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
49/2022
0,00 € Kosit a.s. Obec Košické Oľšany
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
53/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Ing. Daniela Hiľovská
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
54/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Ing. Daniela Hiľovská
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
55/2022
33,00 € Obec Košické Oľšany Vladimír Daduľák
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
46/2022
45 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Košické Oľšany
14. November 2022
Dohoda č. 22/41/012/11
45/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
44/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
21. Október 2022
Dohoda č.22/41/010/62 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
43/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
3. Október 2022
Dohoda č. 22/41/054/579 o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu ,,Cesta na trh práce 3,,
42/2022
5 230,56 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
20. September 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. Z1001AVK003
41/2022
0,00 € Kosit East s.r.o. Obec Košické Oľšany
19. September 2022
Zmkuva o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
40/2022
2 000,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Štefana Uhorského Obec Košické Oľšany
16. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022
39/2022
4 320,00 € SR zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby SR Obec Košické Oľšany
3. August 2022
Zmluva o grantovom účte
38/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
27. Júl 2022
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
37/2022
9 000,00 € Obec Košické Oľšany Obecný futbalový klub Košické Oľšany
7. Júl 2022
Rámcová kúpna zmluva č. 2022405
36/2022
7,20 € AQUA PRO EUROPE, a.s. Obec Košické Oľšany
28. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
34/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany