Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
71/2023
33,00 € Inisoft s.r.o. Obec Košické Oľšany
28. December 2023
Zmluva grantovom účte
69/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
28. December 2023
Zmluva o grantovom účte
70/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
21. December 2023
Zmluva o Dielo č. 001/2023
68/2023
21 420,00 € pačay architekti, s.r.o. Obec Košické Oľšany
20. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 66/2024
67/2023
15,00 € Maroš Lesičko MMPR,s.r.o. Obec Košické Oľšany
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 22.6.2022
66/2023
2 148,34 € AES Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/003/23
63/2023
25 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 91/004/23
64/2023
151 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
11. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
65/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Ľubomíra Oroszová
5. December 2023
Úrazové poistenie - poistná zmluva
61/2023
80,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb a prác pre zimnú údržbu komunikácií v sezóne 2023/2024
62/2023
110,00 € Olšanka spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
23. November 2023
Dohoda č.23/41/2829
60/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
15. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2022-005219 zo dňa 3.12.2022
59/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Košické Oľšany
14. November 2023
Dodatok k zmluve o šírení a sprístupňovaní obsahu vysielania programových služieb JOJ GROUP
58/2023
0,00 € Slovenská produkčná a.s. Obec Košické Oľšany
13. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. Z1001AVK003
57/2023
0,00 € Kosit a.s. Obec Košické Oľšany
7. November 2023
Poistná zmluva
55/2023
187,17 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
7. November 2023
Poistná zmluva
56/2023
398,61 € UNIQA poisťovňa a.s. Obec Košické Oľšany
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
52/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Vincent Rindoš
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
53/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Vincent Rindoš
27. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
54/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Vincent Rindoš