Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Dodatok č. 23/41/010/26
50/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci
51/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Košické Oľšany
10. Október 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie
49/2023
50,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
9. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
48/2023
0,00 € Slovak Telekom,a.s. Obec Košické Oľšany
4. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
47/2023
0,00 € Obec Košické Oľšany Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Október 2023
Zmluva o dielo
46/2023
7 706,00 € Stolárstvo - Mašlej Martin Obec Košické Oľšany
19. September 2023
Dohoda č.23/41/054/1850 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
45/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
31. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku číslo zmluvy: IROP-CLLD-Q066-512-002-003
44/2023
28 799,55 € Obec Košické Oľšany Miestna akčná skupina OLŠAVA - TORYSA, o.z.
30. August 2023
Zmluva o dielo číslo zhotoviteľa: 2023/GA/01/014
43/2023
36 594,44 € STRABAG s.r.o. Obec Košické Oľšany
17. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2019 zo dňa 15.8.2019
42/2023
0,00 € Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany
11. August 2023
Dodatok č. 1 K Zmluve o dielo uzavretej dňa 15.4.2019
41/2023
2 208,00 € Ing. Viktor Luby BALU Obec Košické Oľšany
9. August 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
39/2023
0,00 € Miloš Kaščák RAMID Obec Košické Oľšany
9. August 2023
Dodatok č. 1 k kúpno-predajnej zmluve č. 2017/586
40/2023
4 140,00 € Ares, spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
38/2023
0,00 € ÚDI Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany
26. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
37/2023
33,00 € Peter Džobák Obec Košické Oľšany
20. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 108/011/19
36/2023
220 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Košické Oľšany
12. Júl 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 7/1/2023
35/2023
82 750,78 € Stavpex, spol.s.r.o. Obec Košické Oľšany
4. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 4/2023
33/2023
33,00 € Obec Košické Oľšany Martin Balog
4. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20200683
34/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Košické Oľšany
30. Jún 2023
Darovacia zmluva
32/2023
1 153,20 € Sofos, a.s. Obec Košické Oľšany