Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 16/2024
22/2024
1 195,48 € Aitec, s.r.o. Obec Košické Oľšany
21. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 5/2024
23/2024
15,96 € Aitec, s.r.o. Obec Košické Oľšany
28. Máj 2024
Zmluva o grantovom účte
21/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Košické Oľšany
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2024/KE1123
20/2024
28,00 € ESPIK Group s. r. o. Obec Košické Oľšany
10. Máj 2024
Dodatok č. 22024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-005119, názov projektu Chodník Košické Oľšany – smer Rozhanovce, kód projektu v ITMS2014+ 312061BVS4
19/2024
67 024,80 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
9. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
18/2024
50,00 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže Obec Košické Oľšany
3. Máj 2024
Poistná zmluva
17/2024
45,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
22. Apríl 2024
Dohoda číslo: 24/41/054/873 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obce a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/2024
452,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo: ZM_SEP-IMRK2-2020-003938 ,,Zlepšenie technickej infraštruktúry pre MRK v obci Košické Oľšany,,
14/2024
267 578,63 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
18. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2017-001047, názov projektu: Komunitné centrum v obci Košické Oľšany, kód projektu v ITMS2014+: 312061F075
15/2024
249 053,90 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
13/2024
50,00 € Filia - nezisková organizácia Obec Košické Oľšany
15. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
12/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Košické Oľšany
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
11/2024
1 025,00 € Základná škola s materskou školou Obec Košické Oľšany
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutie dotácie podľa platného VZN č.7/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
10/2024
9 000,00 € Obecný futbalový klub Košické Oľšany Obec Košické Oľšany
3. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - Poistná zmluva
9/2024
148,50 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Obec Košické Oľšany
25. Marec 2024
Dohoda číslo: 24/41/054/41 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
8/2024
1 865,16 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
19. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadom z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
7/2024
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Košické Oľšany
7. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
6/2024
33,00 € Obec Košické Oľšany Agáta Hritzová
27. Február 2024
Dodatok č.1
5/2024
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Košické Oľšany
21. Február 2024
Zmluva o dielo
4/2024
3 600,00 € Peter Paľa - PROJEKT Obec Košické Oľšany