Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/21/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
24. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/15/2024
20,00 € Obec Šemša Július Halás
23. Január 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Balhár
2/2024
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Obec Šemša
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/1/2024
20,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/1/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/3/2/2024
10,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/2/8/2024
10,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/5/2/2024
40,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
17. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/6/1/2024
20,00 € Obec Šemša Marta Kožejová
15. Január 2024
Dodatok č. 19 k Zmluve o zriadení SOÚ
1/2024
3 047,02 € Obec Jasov Obec Šemša
12. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/1/3/2024
10,00 € Obec Šemša Alžbeta Bučková
12. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
E/6/8/2024
10,00 € Obec Šemša Alžbeta Bučková
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/15/2024
5,00 € Obec Šemša František Baščan
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/3/2/2024
20,00 € Obec Šemša František Baščan
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/4/3/2024
40,00 € Obec Šemša František Baščan
10. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/4/7/2024
20,00 € Obec Šemša František Baščan
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/7/7/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/7/8/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/8/14/2023
20,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/3/2023
5,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová