Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Január 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3/2023
1/2024
256,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Vojčák
29. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
213/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Brezinová Katarína
29. December 2023
Dohoda o určení spoločného školského obvodu
214/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Obec Kravany
29. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 51/2023/16
215/2023
192,00 € Obec Spišské Bystré Stanislav Pavličko
28. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV č. Z-O/2024/TZKO/247:
209/2023
34 776,00 € ELEKOS Obec Spišské Bystré
28. December 2023
Protokol o zverení majetku obce Spišské Bystré do správy
210/2023
169 992,04 € Obec Spišské Bystré Základná škola s materskou školou
28. December 2023
Zmluva o nájme pozemku
211/2023
3 000,00 € Urbariát-pozemkové spoločenstvo Spišské Bystré Obec Spišské Bystré
15. December 2023
Cenník Tatranskej odpadovej spoločnosti s.r.o. Žakovce od 01.01.2024
207/2023
0,00 € Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Obec Spišské Bystré
15. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
208/2023
2 160,00 € Obec Spišské Bystré Bc. Pavol Stašák
14. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
206/2023
60,00 € Obec Spišské Bystré Jurčo Patrik
13. December 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001354-080
201/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
13. December 2023
Zmluva číslo 14/2023-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
202/2023
20,00 € Obec Spišské Bystré Mária Bendiková
13. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 7/2022 zo dňa 28.10.2022
203/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Stach Peter
13. December 2023
Darovacia zmluva
204/2023
950,00 € Koľko Lásky o.z. Obec Spišské Bystré
13. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 51/2023/15
205/2023
320,00 € Obec Spišské Bystré Obec Vikartovce
5. December 2023
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
200/2023
1,00 € Obec Spišské Bystré Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
27. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 51/2023/10
197/2023
50,00 € Obec Spišské Bystré Ján Hlisnikowski
27. November 2023
Dodatok č. 4/2023 k Zmluve č. 2/2021 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
198/2023
4 785,00 € Spišská katolícka charita Obec Spišské Bystré
27. November 2023
Zmluva o dielo
199/2023
Doplnená
64 210,11 € SAGANSPORT s.r.o. Obec Spišské Bystré
23. November 2023
Zmluva číslo 13/2023-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
194/2023
10,00 € Obec Spišské Bystré Gizela Lacková