Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Nájomná zmluva
103/2024
109,64 € Mesto Rožňava Roman Tóth
23. Február 2024
Nájomná zmluva
104/2024
124,74 € Mesto Rožňava Ján Vlčák
23. Február 2024
Nájomná zmluva
105/2024
97,31 € Mesto Rožňava Monika Vassová
23. Február 2024
Nájomná zmluva
106/2024
75,37 € Mesto Rožňava Pavel Migaľa
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
97/2024
120,00 € Mesto Rožňava 100P & eat s.r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
98/2024
120,00 € Mesto Rožňava AGREX s.r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
99/2024
60,00 € Mesto Rožňava AGREX s.r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
100/2024
582,00 € Mesto Rožňava Základná škola
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
101/2024
60,00 € Mesto Rožňava AGREX s.r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
102/2024
304,00 € Mesto Rožňava REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM, ZDRUŽENIE OBCÍ, RIMAVSKÁ SOBOTA
23. Február 2024
Nájomná zmluva
107/2024
100,00 € Mesto Rožňava Iveta Guľkášová
23. Február 2024
Kúpna zmluva
108/2024
462,00 € Andrea Gášpárová Mesto Rožňava
23. Február 2024
Zmluva o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok
109/2024
15 413,28 € Origins s.r.o. Mesto Rožňava
23. Február 2024
Zmluva o obstaraní predaja veci
110/2024
0,00 € Peter Palgut Mesto Rožňava
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-441-00517
111/2024
4 000,00 € Fond na podporu umenia Mesto Rožňava
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
90/2024
19 800,00 € PROAGE s.r.o. Mesto Rožňava
22. Február 2024
Nájomná zmluva
91/2024
125,00 € Mesto Rožňava Rastislav Peti
22. Február 2024
Nájomná zmluva
92/2024
250,00 € Mesto Rožňava Roman Jakabšic
22. Február 2024
Nájomná zmluva
93/2024
159,96 € Mesto Rožňava Silvia Kraková
22. Február 2024
Nájomná zmluva
94/2024
79,78 € Mesto Rožňava JUDr. Pavol Szaniszló