Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Zmluva o výpožičke
294/2024
0,00 € Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula Mesto Rožňava
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby
196/2024
300,00 € Mgr. Stanislav Székely Mesto Rožňava
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
325/2024
150,00 € Michal Domik Mesto Rožňava
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
326/2024
150,00 € Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava Mesto Rožňava
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
327/2024
150,00 € Martina Sabová Mesto Rožňava
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania pre študijný odbor asistent výživy
328/2024
0,00 € Mesto Rožňava Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
27. Máj 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
329/2024
8 640,00 € Mesto Rožňava AgraBat s.r.o.
27. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí dotácie
330/2024
600,00 € Mesto Rožňava Občianske združenie Druživa
23. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
296/2024
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov na rok 2024
310/2024
3 868,58 € Zálesák II Mesto Rožňava
23. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov na rok 2024
311/2024
4 806,79 € Občianske združenie Zálesák Mesto Rožňava
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
312/2024
152,51 € Mesto Rožňava Ing. Jana Tindúrová
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
313/2024
137,93 € Mesto Rožňava Gabriela Zagibová
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
314/2024
245,00 € Mesto Rožňava Mária Gažúrová
23. Máj 2024
Nájomná zmluva
315/2024
160,00 € Mesto Rožňava Petra Valková
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
316/2024
100,00 € Eva Tothová Mesto Rožňava
23. Máj 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 31/2004 uzavretej dňa 08.11.2004
317/2024
106,25 € Mesto Rožňava REOGUM s. r. o.
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o poskytovaní služieb č. 521/2021 uzatvorenej dňa 13.12.2021
307/2024
0,00 € Mesto Rožňava Peter Palgut
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 51/2022 uzatvorenej dňa 03.03.2022
308/2024
0,00 € Mesto Rožňava Peter Palgut
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o obstaraní predaja veci č. 110/2024 uzatvorenej dňa 02.01.2024
309/2024
0,00 € Peter Palgut Mesto Rožňava