Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia lávky pri Panoráme
ZOD_009/2024
8 700,00 € AMiCon-PRO s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o budúcej zámennej zmluve
ZOBZ_011/2024
0,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZOBZ_012/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
6. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_005/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
3. Máj 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_043/2024
114,00 € Čonka Patrik Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZN_010/2024
12 100,00 € Fabian Jozef, Ing. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena
INE_061/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
2. Máj 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7/2023 Územného plánu
ZOPFPO_037/2024
2 200,00 € STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie zimnej údržby komunikácií v meste Spišská Nová Ves č. 502/2023
ZOPS_015/2024
5 500,00 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
30. Apríl 2024
Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o zabezpečení verejnoprospešných prác v meste Spišská Nová Ves č. 606/2023 (vysprávky miestnych a účelových ciest)
ZOPS_016/2024
-5 581,62 € MEPOS SNV s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_041/2024
177,00 € Giľáková Monika Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_042/2024
52,79 € Horváth Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZN_009/2024
638,40 € Žiška Ján Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Nájomná zmluva
NZ_016/2024
32,00 € Demek Peter, JUDr., PhD. Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_051/2024
400,00 € Športový Klub ROHALS Mesto Spišská Nová Ves
26. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_052/2024
500,00 € SPK Medveď Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_048/2024
850,00 € Športový klub Šulerloch Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_049/2024
1 000,00 € Laguna Bowlingový klub (LBK) Mesto Spišská Nová Ves
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_050/2024
200,00 € Plavecký seniorsky klub Spišská Nová Ves, o.z. Mesto Spišská Nová Ves
24. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
ZOZVB_004/2024
1 450,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Spišská Nová Ves