Centrálny register zmlúv

Obec Spišský Štvrtok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Dohoda č. 23/36/054/37 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
D_002/2023
15 303,33 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Poistná zmluva č. 5190058845
PZ_004/2022
48,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
ZoBZ_001/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
DZ_002/2023
9 555,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DZ_001/2023
213,00 € Slovak Telekom a.s. Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o NFP KZP-PO4-SC431-2021-68/BWM9
D_012/2022
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
14. Február 2023
Dodatok č. 5
D_001/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Spišský Štvrtok
18. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_001/2023
35,00 € Obec Spišský Štvrtok Iveta Bajtošová
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_35/2022
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Jana Lengvarská
11. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_36/2022
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Jana Lengvarská
5. Január 2023
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
Dohoda č. 22/36/012/34
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Dodatok č. 25 k zmluve č. 6000/2002/V-19
DZO_011/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy
DT_014/2022
658 080,28 € Rosnička Art, občianske združenie Obec Spišský Štvrtok
5. Január 2023
Nájomná zmluva
NZ_001/2023
1,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Spišský Štvrtok
21. December 2022
Dohoda o nahradení doterajšieho záväzkui zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2020/10 novým záväzkom
D_008/2022
11 620,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Spišský Štvrtok
15. December 2022
Poistná zmluva č. 1248113156
PZ_003/2022
29,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Spišský Štvrtok
12. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-X653-512-001-002
Dodatok 4
0,00 € MAS LEV, o.z. Obec Spišský Štvrtok
9. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_37/2022
4,00 € Obec Spišský Štvrtok Dana Gajová
1. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. DT_001/2022
Dodatok č. 2 k zmluve DT_001/2022
61 502,26 € Obec Spišský Štvrtok Rosnička Art, občianske združenie
1. December 2022
Darovacia zmluva
I_011/2022
2 316,00 € Záchrana OZ Obec Spišský Štvrtok