Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/401/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marcel Semanko
5. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/403/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Bobríková
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/404/2024
0,00 € Mesto Trebišov Tomáš Rak
4. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o úhrade nákladov spojených s prevádzkou volebných miestností pri dočasnom užívaní priestorov a technického vybavenia
CRZ/402/2024
181,27 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
3. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CRZ/330/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná Mesto Trebišov
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/331/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martina Lorincová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/332/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jaroslav Hrabovský
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/333/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Vladimír Kundrát
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/334/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martin Kolesár
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/338/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lukrécia Kičinková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/337/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Martin Puci
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/336/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing.arch.Marián Puci
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/335/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Silvia Čermáková
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/341/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mgr. Peter Ferko
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/340/2024
0,00 € Mesto Trebišov Barbora Sabolová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/339/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Gura
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/342/2024
0,00 € Mesto Trebišov Dušan Mihalčík
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/343/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alica Makuňová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/344/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivan Balog
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/345/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alena Kovalíková