Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/390/2024
0,00 € Mesto Trebišov Viola Gojdanová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/394/2024
0,00 € Mesto Trebišov Milan Bacso
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/393/2024
0,00 € Mesto Trebišov Lukáš Bacso
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/392/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ján Bacso
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/391/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jana Babinčáková
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/398/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marta Maženská
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/397/2024
0,00 € Mesto Trebišov Alena Klacík Borovičová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/396/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Kandráčová
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/395/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jaroslava Daňková
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/399/2024
0,00 € Mesto Trebišov Vojtech Rostaš
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/400/2024
0,00 € Mesto Trebišov Antónia Sedláčeková
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu
CRZ/401/2024
0,00 € Mesto Trebišov Marcel Semanko
5. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/403/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ivana Bobríková
5. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme parkovacieho miesta
CRZ/404/2024
0,00 € Mesto Trebišov Tomáš Rak
4. Apríl 2024
Zmluva č. 2/2024 o úhrade nákladov spojených s prevádzkou volebných miestností pri dočasnom užívaní priestorov a technického vybavenia
CRZ/402/2024
181,27 € Košický samosprávny kraj Mesto Trebišov
3. Apríl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
CRZ/330/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná Mesto Trebišov
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/331/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martina Lorincová
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/332/2024
0,00 € Mesto Trebišov Jaroslav Hrabovský
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/333/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ing. Vladimír Kundrát
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/334/2024
0,00 € Mesto Trebišov Martin Kolesár