Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
277/2024
85,11 € Butkajová Gabriela Obec Bziny
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
278/2024
15,00 € Obec Bziny Lenka Babinská
16. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 18/2024
279/2024
60,00 € Obec Bziny Hešková Viera
13. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 45/2024
276/2024
60,00 € Obec Bziny Karol Adamec
10. Máj 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 4/2024
275/2024
0,00 € Obec Bziny Kurčinová Martina
9. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 17/2024
274/2024
50,00 € Obec Bziny Gábor Jozef
7. Máj 2024
Nájomná zmluva č. KD 16/2024
273/2024
600,00 € Obec Bziny Šudová Dagmara
6. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 92/2024
272/2024
75,00 € Obec Bziny Ing. Daniela Kobanová
3. Máj 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
271/2024
2 890,00 € VO-TOR SK s.r.o. Obec Bziny
2. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 64/2024
270/2024
60,00 € Obec Bziny Anna Machajová
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 87/2024
269/2024
55,00 € Obec Bziny Hamarová Felicita
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 70/2024
266/2024
30,00 € Obec Bziny Zuzana Kostúrová
29. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 90/2024
267/2024
45,00 € Obec Bziny Peter Plocháň
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
268/2024
85,11 € Margita Pastierčinová Obec Bziny
26. Apríl 2024
Kúpna zmluva
265/2024
85,11 € Milan Prílepok Obec Bziny
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo oprava oplotenia medzi Hasičskou zbrojnicou a Detským ihriskom (jedna strana)
264/2024
540,00 € Rastislav Hojo Obec Bziny
24. Apríl 2024
Zmluva ČOV/10/2024 o odvádzaní odpadových vôd
263/2024
0,00 € Obec Bziny Mária Kršáková
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 99/2024
261/2024
15,00 € Obec Bziny Iryna Nemyrovych
22. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta cintorín č. 98/2024
262/2024
15,00 € Obec Bziny Edita Klimeková
19. Apríl 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 5/2024
259/2024
0,00 € Obec Bziny Juraj Jurana