Centrálny register zmlúv

Obec Bziny

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
298/2024
5 500,00 € Prvá stavená sporiteľňa, a. s., Obec Bziny
12. Júl 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 4/2024
297/2024
50,00 € Obec Bziny Poláčiková Alžbeta
6. Júl 2024
Nájomná zmluva č. KD 20/2024
296/2024
0,00 € Obec Bziny Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny
4. Júl 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 3/2024
294/2024
50,00 € Obec Bziny Kotúľ Juraj
4. Júl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve č. 23027908U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
295/2024
571 020,00 € Environmetálny fond Obec Bziny
28. Jún 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 3/2024
292/2024
0,00 € Obec Bziny Karaska -FI MIBA
28. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 11/2024
293/2024
0,00 € Obec Bziny Marko Záslav
24. Jún 2024
Zmluva o vykonaní plaveckého výcviku MŠ Bziny
291/2024
315,00 € Tulipánik s.r.o., Obec Bziny
21. Jún 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 2/2024
290/2024
50,00 € Obec Bziny Bancík Michal - ITOSS, D.K.
19. Jún 2024
Hromadná licenčná zmluva
289/2024
15,60 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
14. Jún 2024
Zmluva č.SVSN-0101202448
287/2024
0,00 € ENVI-PAK,a.s. Obec Bziny
14. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č. KD 1/2024
288/2024
0,00 € Obec Bziny Adam Gábor
10. Jún 2024
audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky, overenie výročnej správy za roky 2023-2026
286/2024
2 520,00 € ML-audit, s.r.o., Obec Bziny
7. Jún 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 2/2024
283/2024
0,00 € Obec Bziny Záhorová Anna
7. Jún 2024
Nájomná zmluva č. Tribúna 1/2024
284/2024
50,00 € Obec Bziny Pavčo Pavol-MIBA D.K.
7. Jún 2024
Nájomná zmluva č. KD 19/2024 Záhora Juraj, príloha č. 1 k nájomnej zmluve
285/2024
25,00 € Obec Bziny Záhora Juraj
31. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva
282/2024
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský autorský pre práva Obec Bziny
24. Máj 2024
Príloha č. 1 k nájomnej zmluve č.KD 3/2024
281/2024
0,00 € Obec Bziny Marek Slamka
21. Máj 2024
Dohoda o urovnaní
280/2024
0,00 € Mgr. Štefan Duraj Obec Bziny
16. Máj 2024
Kúpna zmluva
277/2024
85,11 € Butkajová Gabriela Obec Bziny