Centrálny register zmlúv

Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce číslo 3/2024/P
022/2024
500,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024 - Parkovisko na Berlínskej ulici
021_Z_2024
0,00 € RENE izolácie KE, s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
23. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 217122024
020_Z_2024
199,60 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
018_Z_2024
0,00 € Vincent Maršalek MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
017_Z_2024
0,00 € Richard Orosz MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2024/VP
019_Z_2024
0,00 € Stanislav Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
3. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke 217102024
016_Z_2024
1,65 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
27. Marec 2024
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov a jej neskorších dodatkov a Zmluvy o dodávke, odbere a refakturácii časti energií č. 1/3/2009/2023
013_Z_2024
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Verona Sedlická V + V
27. Marec 2024
Zmluva o dodávke, odbere a refakturácii časti energií č. 1E/1/P/2024
014_Z_2024
0,00 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Mária Kročková - Weron
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/P/2024
015_Z_2024
806,63 € MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE Ing. Mária Kročková - Weron
22. Marec 2024
ZMLUVA č. 30-000170562PO2024
012_Z_2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke 217082024
011_Z_2024
1 650,00 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024 /PB
010_Z_2024
0,00 € Marián Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024 /PB
009_Z_2024
258,00 € Ľudmila Eperješiová MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024/VP
007_Z_2024
3 775,83 € Jozef Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 3/2024/VP
008_Z_2024
942,15 € Stanislav Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
11. Marec 2024
Kúpna zmluva EUROPARK č. 2/2024
006_Z_2024
0,00 € František Borovský MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
4. Marec 2024
Poistná zmluva č. 5190060828
005_Z_2024
60,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
21. Február 2024
Zmluva o krátkodobom nájme - ZŠ Belehradská 21, Košice
004_Z_2024
153,70 € Základná škola, Belehradská 21, Košice MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
6. Február 2024
Kúpna zmluva EUROPARK č. 1/2024
002_Z_2024
1 805,38 € Borovská Renáta MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE