Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 64/962/2023
Zmluva č. 56/2024/SOŠETt
75,00 € Šuchter Peter Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
13. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/140/2024
Zmluva č. 55/2024/SOŠETt
138,00 € Miklošík Lukáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 5/962/2024
Zmluva č. 51/2024/SOŠETt
137,00 € Drmolková Iveta Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy č. 45/962/2023
Zmluva č. 52/2024/SOŠETt
73,00 € Síleš Tomáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 17/140/2024
Zmluva č. 53/2024/SOŠETt
0,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
29. Apríl 2024
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy
Zmluva č. 54/2024/SOŠETt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 26/140/2024
Zmluva č. 50/2024/SOŠETt
253,00 € Fandel Alojz, Mgr. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 25/140/2024
Zmluva č. 48/2024/SOŠETt
44,00 € V.A.J.A.K. s.r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/140/2024
Zmluva č. 49/2024/SOŠETt
184,00 € Miklošík Lukáš Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
8. Apríl 2024
Zmluva o nájme NP č. 20/140/2024
Zmluva č. 47/2024/SOŠETt
322,00 € Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA" Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme
Zmluva č. 46/2024/SOŠETt
660,00 € Výskumný ústav zváračský Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
4. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/140/2024
Zmluva č. 45/2024/SOŠETt
0,00 € Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
25. Marec 2024
Zmluva o ubytovaní č. 4/962/2024
Zmluva č. 41/2024/SOŠETt
184,00 € Grega Marek, Ing. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Marec 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 68/962/2023
Zmluva č. 42/2024/SOŠETt
71,00 € Zátrochová Petra Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
26. Marec 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 61/962/2023
Zmluva č. 43/2024/SOŠETt
75,00 € Buday Milan Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
28. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 161465/1/2024
Zmluva č. 44/2024/SOŠETt
0,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca č. 236/BJ10/2024
Zmluva č. 39/2024/SOŠETt
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
19. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
Zmluva č. 40/2024/SOŠETt
0,00 € Mesto Trnava Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
15. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.21/140/2024
Zmluva č. 38/2024/SOŠETt
69,00 € Športový klub frisbee Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1
14. Marec 2024
Zmluva č. 2024/235 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaži detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2024
Zmluva č. 37/2024/SOŠETt
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trnave Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1