Centrálny register zmlúv

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 21/02/2023/SCKSK
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
21. Február 2024
kúpna zmluva
15/02/2024/MI
40,80 € Kallisto s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Február 2024
zmluva o dielo
12/02/2024/TV
24 966,66 € Kabys s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Február 2024
dohoda o preložke telekomunikačného vedenia
27/02/2024/MO
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
16. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
16/02/2024/MO
3 689,04 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
13. Február 2024
Nájomná zmluva
21/02/2024/SNV (02966/2023-PNZ-P41094/23.00)
0,00 € Slovenský pozemkový fond Správa ciest Košického samosprávneho kraja
12. Február 2024
zmluva o úprave práv a povinností
284/12/2023/MI
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja SPP - distribúcia a.s. Bratislava
12. Február 2024
zmluva o úprave práv a povinností
285/12/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Štítnik
12. Február 2024
rámcová zmluva o dielo
295/12/2023/SCKSK
4 651,51 € WEXIM TRUCK s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
9. Február 2024
dodatok ku kúpnej zmluve
dodatok č. 1 k 62/04/2023/SCKSK
44 400,00 € Alfasol, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
7. Február 2024
kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva 2024
0,00 € Rada predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja Správa ciest Košického samosprávneho kraja
6. Február 2024
Nájomná zmluva
189/10/2023/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja REALIT, s.r.o.
6. Február 2024
Nájomná zmluva
14/02/2024/MI
50,00 € Slovenský pozemkový fond Správa ciest Košického samosprávneho kraja
5. Február 2024
zmluva o úprave práv a povinností
03/01/2024/SNV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Obec Odorín
31. Január 2024
zmluva o úprave práv a povinností
04/01/2024/MO
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja ELVOSOLAR, a.s.
31. Január 2024
dodatok k dohode o dočasnom pridelení zamestnancov
dodatok č. 1 k 232/11/2023/MO
0,00 € CESTY KOŠICE, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Január 2024
Kúpna zmluva
298/12/2023/SCKSK
92,16 € Tempus-Trans s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Január 2024
dodatok k zmluve o dielo
dodatok č. 2 k 06/01/2022/MO
0,00 € Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
29. Január 2024
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 1 k 27/02/2023/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Peter Bero
25. Január 2024
zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
300/12/2023/TV
187,88 € Mesto Sečovce Správa ciest Košického samosprávneho kraja