Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
33-2024
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy
10-2024
0,00 € Slovenská správa ciest Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
20. Máj 2024
Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP č. SKBZ-230280
SKBZ-230280
0,00 € Aricoma Systems s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 24/2024
24-2024
16 800,00 € TOMKET, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
7. Máj 2024
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2024-000476-00
23-2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
25-2024
0,00 € Okte, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda č 18/2024
18-24
9 953,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 13/2024
13-2024
69 940,21 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 54c/2023
54c-2023
125 427,46 € MAKRO - ND s pol. s r. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Apríl 2024
Kúpna zmluva
26-2024 Kúpna zmluva
1 333,00 € Viktor Nadzam Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Apríl 2024
ZMLUVA
21-2024
0,00 € Argi Academy Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
3. Apríl 2024
Zmluva č. 12/2024 Zmluva o poskytovaní služieb
12-2024
18 000,00 € TOi TOi & DIXI, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Dodatok č. 2 ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE č. 6/2019NKK
5-2019
0,00 € T+T, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
19-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
14. Marec 2024
Zmluva o Balíkovom účte
20-2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Rámcová dohoda
1-2024
1 690 875,00 € NDŽs.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
13. Marec 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 04.11.2003
56-2003
0,00 € SAFETYKLEEN SLOVAKIA s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
8. Marec 2024
Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 46/2022 zo dňa 14.12.2022
46/2022
0,00 € Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
5. Marec 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 15/2024
15/2024
0,00 € Ing. Michal Bajzík - Dronové Zábery Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
1. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla
14-2024
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.