Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2024
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov č. TU 1/2022
350/2022/OZ_1
0,00 € Žilinský samosprávny kraj DZS, s.r.o.,
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 6/2024/OE/K/1.43
340/2024/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Lodno
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2024/OE/T/1.8
341/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Záchranári Martin
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 14/2024/OE/K/1.5
342/2024/OE
2 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Stella Spei
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 3/2024/OE/HP/1.11
343/2024/OE
1 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Dobrovoľný hasičský zbor Kolárovice - Vrchy
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 30/2024/OE/HP/1.78
344/2024/OE
2 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Inštitút Communio, n. o.
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 15/2024/OE/HP/1.37
345/2024/OE
1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Rajecká Lesná
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2/2024/OE/HP/1.4
346/2024/OE
2 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Rajec
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2024/OE/L/1.49
347/2024/OE
1 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Fotoklub RK 1924
10. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 12/2024/OE/K/1.33
348/2024/OE
2 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Vysoká nad Kysucou
7. Jún 2024
Rámcová dohoda
335/2024/KRÚ
107 469,60 € CLEAN TONERY, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
7. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 33/2024/OE/HP/1.83
336/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj ŽILINA V POHYBE
7. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 26/2024/OE/HP/1.69
337/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Múzeum a pamätník Jozefa Gabčíka v Poluvsí o.z.
7. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 34/2024/OE/HP/1.86
338/2024/OE
1 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Pavučina, o.z. /svojpomocná organizácia pre závislé ženy od alkoholu a iných toxických látkach/
7. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 28/2024/OE/HP/1.75
339/2024/OE
2 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Žilina
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia do DS SSD Zákamenné 24ZSS4638370000E
322/2024/KRÚ
374,40 € Stredoslovenská distribučná a.s., Žilinský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia do DS SSD Zákamenné 24ZSS46383720004
323/2024/KRÚ
374,40 € Stredoslovenská distribučná a.s., Žilinský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
243/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Bobrov
6. Jún 2024
Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku
326/2024/KRÚ
0,00 € SR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
6. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 25/2024/OE/HP/1.63
328/2024/OE
1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Občianske združenie Ekoenergia