Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/PN/0284 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/PN/0284
830,00 € Cesta pomoci Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/B1/0435 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/B1/0435
3 000,00 € Cinematik, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
16. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/P/SE/0360 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/P/SE/0360
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlboké Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Zmluva č. 50-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 50-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
3 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlboké Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/HC/0217 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/HC/0217
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Hlohovec Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0367 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0367
1 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0330 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0330
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica-Čáčov Trnavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0329 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0329
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Senica-Čáčov Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0334 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0334
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Sobotište Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0365 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0365
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Sobotište Trnavský samosprávny kraj
18. August 2022
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 5/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 5/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
4 046,00 € CLAUDIANUM n. o., Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 5/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 5/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
1 714,00 € CLAUDIANUM, n.o. Trnavský samosprávny kraj
28. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/TT/0455 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/TT/0455
900,00 € Communium basilica Trnavský samosprávny kraj
28. Október 2022
MANDÁTNA ZMLUVA
MANDÁTNA ZMLUVA
3 360,00 € Conzas s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
29 454,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
46 200,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Trnavský samosprávny kraj
23. Jún 2022
Amendment Agreement no. 1 to the Original Framework Loan Agreement dated 21 July 2021
Amendment Agreement no. 1 to the Original Framework Loan Agreement dated 21 July 2021
0,00 € COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Trnavský samosprávny kraj
19. August 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Creative Industry Košice, n. o. Trnavský samosprávny kraj
1. Február 2023
Zmluva o dielo č. 44/2022/ORP
Zmluva o dielo č. 44/2022/ORP
1 163 553,58 € CS s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
12. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/K/SA/0119 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/K/SA/0119
500,00 € CSÁNGÓ Trnavský samosprávny kraj