Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
36/2024
0,00 € DREVSTAV SLOVAKIA, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
39/2024
0,00 € BPP, spol. s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku v sídle zamestnávateľa
37/2024
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľa
34/2024
0,00 € LUNIT s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakov formou odbornej praxe v sídle zamestnávateľa
38/2024
0,00 € LUKAMASIV, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
22. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - zo Školskej jedálne
SZ2024/BB1049 (ID: 31/2024)
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
35/2024
28 913,92 € STYK SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
11. Júl 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení súhlasu na jeho použitie
33/2024
0,00 € Mesto Detva Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
3. Júl 2024
Zmluva o dielo 5/2024
5/2024
92 583,60 € Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen,
7. Jún 2024
Darovacia zmluva - darovanie CNC zariadení
32/2024
3 594,00 € Priaznivci SPŠ drevárskej vo Zvolene, n.f. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb "Zborovňa komplet"
22/2024
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
29. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
23/2024
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov - stravné lístky
30/2024
0,00 € UP Dejeuner, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. Február 2024
Rámcová dohoda
16/2024
25 775,47 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda - zabezpečenie dodávky potravín pre ŠJ - mäso a mäsové výrobky
29/2024
28 923,60 € LIMAS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
9. Február 2024
Rámcová dohoda
18/2024
15 183,00 € GM plus, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
15. Apríl 2024
Darovacia zmluva
28/2024
0,00 € Jaf Holz Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
18. Marec 2024
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
27/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
8. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia -súťaž Skills Slovakia -Stolár
26/2024
4 500,00 € Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen Štátny inštitút odborného vzdelávania
7. Marec 2024
Memorandum o partnerskej spolupráci - podpora digitálnej transformácie vzdelávania
25/2024
0,00 € Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen