Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Dodatok č. 1
1085/2023
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
19. December 2023
Dodatok č. 22
1087/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
18. December 2023
Kúpna zmluva č. 44/23
1083/2023
5 325,00 € Mesto Prievidza MS Výšky s.r.o.
18. December 2023
Zmluva o užívaní 2/2023
1082/2023
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
18. December 2023
Dodatok č. 3 - vodozádržné opatrenia na Mierovom námestí
1084/23
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Prievidza
18. December 2023
Dodatok č. 3 - vodozádržné opatrenia na Mierovom námestí
1084/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Prievidza
14. December 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 27/23
1078/2023
0,00 € 1. Mgr. Marián Zaťko, 2. Peter Wesserle Mesto Prievidza
14. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby a o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby
1079/2023
0,00 € Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie Mesto Prievidza
14. December 2023
Doplnok č.2 ku Kolektívnej zmluve na obdobie 1.1.2023-31.8.2024
1080/2023
0,00 € SLOVES-Slovenský odborový zväz verejnej správy ZV Mestský úrad Mesto Prievidza
13. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1"Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
1077/2023
307 259,74 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
12. December 2023
PZ - poistenie fotovoltiky na MŠ, Ul. J. Matušku a MŠ, Nábr. sv. Cyrila
1076/23
62,28 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Prievidza
12. December 2023
PZ - poistenie fotovoltiky na MŠ, Ul. J. Matušku a MŠ, Nábr. sv. Cyrila
1076/2023
62,28 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Prievidza
11. December 2023
Zmluva o dielo "Výrub drevín a krovitého porastu, rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prievidza"
1073/2023
12 990,00 € Juraj Ďurina Mesto Prievidza
11. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1074/2023
1,36 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Silvia Jadroňová, 2. Zdenko Jadroň
8. December 2023
Dohoda č. 23/12/010/50
1071/2023
0,00 € Mesto Prievidza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 348/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
1072/2023
89 330,64 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
6. December 2023
Kúpna zmluva č. 35/23
1069/2023
1 340,00 € Mesto Prievidza Sylvia Žitniaková
6. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1070/2023
1 173,33 € Mesto Prievidza 1. Marcel Malinčík, 2. Marta Malinčíková
5. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 20232096
1064/2023
0,00 € encare, s.r.o. Mesto Prievidza
5. December 2023
Dohoda o cene: "Skládka TKO Ploštiny - čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti"
1067/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Mesto Prievidza