Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
ZoPVDB_Sona_Obrocnikova
14/2024
1,26 € Mesto Prievidza; OSBD Soňa Obročníková
16. Január 2024
ZoPVDB_Jan_Spetko_Vlasta_Spetkova
15/2024
1,28 € Mesto Prievidza; OSBD Ján Špeťko, Vlasta Špeťková
16. Január 2024
Nájomna_zmluva__PD_Horna_Nitra
16/2024
39,49 € Mesto Prievidza Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch
15. Január 2024
Zmluva o dielo "Dopravné ihrisko"
11/2024
4 200,00 € značenie.sk, s.r.o. Mesto Prievidza
15. Január 2024
Darovacia zmluva č.218/2023/GR "Detské ihrisko v meste Prievidza (doplnenie prvkov), Majerská ulica, parcela registra C/6652/1, LV1, k.ú.: Prievidza
12/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Mesto Prievidza
13. Január 2024
Dodatok č. 26 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015
1143/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020
1142/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020
1144/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 26
1142/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 2
1143/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 3
1144/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci s podpore projektu "Dajme spolu gól 23/24"
5/2024
0,00 € FC Baník Horná Nitra Mesto Prievidza
10. Január 2024
Zmluvy o poskytnutí fin.prostriedkov na mzdy a prevádzku pre šk.rok 2023/24
6/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola XOANA Mesto Prievidza
8. Január 2024
Dodatok_1_ku_Komisionarskej_zmluve_POH
1/2024
0,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
8. Január 2024
Dodatok_4_ku_Komisionarskej_zmluve_POH
2/2024
98 993,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
2. Január 2024
Kúpna zmluva - predaj mobilného telefónu Samsung galaxy A14
1136/23
10,00 € Mesto Prievidza Ing. Anton Pišta
2. Január 2024
Kúpna zmluva - predaj mobilného telefónu Samsung galaxy A14
1136/2023
10,00 € Mesto Prievidza Ing. Anton Pišta
23. November 2023
Zmluva o vetrinárnej činnosti uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Obch. zákonník
1035/2023
0,00 € MVDr.Petráš Vladimír Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu na rok 2024
1088/23
10 159,75 € Mesto Prievidza Premium Insurance Company Limited
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie kompostárne na rok 2024
1089
9 782,25 € Premium Insurance Company Limited Mesto Prievidza