Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2024
Dodatok č. 26
1142/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 2
1143/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 3
1144/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci s podpore projektu "Dajme spolu gól 23/24"
5/2024
0,00 € FC Baník Horná Nitra Mesto Prievidza
10. Január 2024
Zmluvy o poskytnutí fin.prostriedkov na mzdy a prevádzku pre šk.rok 2023/24
6/2024
0,00 € Súkromná základná umelecká škola XOANA Mesto Prievidza
8. Január 2024
Dodatok_1_ku_Komisionarskej_zmluve_POH
1/2024
0,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
8. Január 2024
Dodatok_4_ku_Komisionarskej_zmluve_POH
2/2024
98 993,00 € Prievidzské tepelné hospodárstvo, s.r.o. Mesto Prievidza
2. Január 2024
Kúpna zmluva - predaj mobilného telefónu Samsung galaxy A14
1136/23
10,00 € Mesto Prievidza Ing. Anton Pišta
2. Január 2024
Kúpna zmluva - predaj mobilného telefónu Samsung galaxy A14
1136/2023
10,00 € Mesto Prievidza Ing. Anton Pišta
23. November 2023
Zmluva o vetrinárnej činnosti uzavretá v zmysle § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Obch. zákonník
1035/2023
0,00 € MVDr.Petráš Vladimír Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu na rok 2024
1088/23
10 159,75 € Mesto Prievidza Premium Insurance Company Limited
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie kompostárne na rok 2024
1089
9 782,25 € Premium Insurance Company Limited Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu na rok 2024
1088/2023
10 159,75 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
19. December 2023
Poistná zmluva - poistenie kompostárne na rok 2024
1089/2023
9 782,25 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy
2022_0793
0,00 € Trikostrav, s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb záležitostí na úseku zabezpečovania údržby a správy športových zariadení
1126/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
29. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov - Cora Geo
1135/2023
0,00 € CORA GEO, s.r.o. Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRO)
1121/2023
228 000,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
28. December 2023
Komisionárska zmluva o zariaďovaní služieb v odpadovom hospodárstve (BRKO)
1122/2023
401 800,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
28. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 756/2013/OZ/1.2
1123/2023
491 165,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza