Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
108/2024
1,37 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Igor Procházka, 2. Mgr. Renáta Procházková
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
109/2024
1,00 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Emília Jurčíková
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
110/2024
1,24 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Jozef Hulini, 2. Alena Huliniová
29. Február 2024
Zmluva o dodávke a odbere elektrickej energie
111/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Prievidza
28. Február 2024
Dohoda o skončení Nájomnej zmluvy č. 20/09 zo dňa 12.05.2009 v znení Dodatku č. 1 a 2
103/2024
0,00 € Mesto Prievidza CALVIN, s.r.o.
28. Február 2024
Nájomná zmluva č. 1/24
104/2024
0,00 € Mesto Prievidza Bývanie Prievidza s.r.o.
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie na rok 2024
105/2024
172 200,00 € Mesto Prievidza HARMÓNIA, nezisková organizácia
28. Február 2024
Zmluva o Cribis Univerzálnom registri - vyhľadávanie v Katastri nehnuteľnosti a Monitoring konkurzných konaní vr. návrhov na osobný bankrot, pre daňové a nedaňové exekučné konania.
91/2024
1 788,00 € CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. Mesto Prievidza
27. Február 2024
Zmluva o poradenstve a zabezpečení vybraných činností z oblasti koordinácie bezpečnosti na stavenisku
100/2024
624,00 € JKBOZ s. r. o. Mesto Prievidza
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom a prevádzke zberného dvora
101/2024
14 629 559,84 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
27. Február 2024
Zmluva o nakladaní s odpadmi
102/2024
0,00 € ESPIK Group s.r.o. Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí príspevku z rozpočtu mesta na rok 2024
92/2024
22 000,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zabezpečovanie stravovania pre Spojenú školu internátnu
93/2024
0,00 € Spojená škola internátna Mesto Prievidza
21. Február 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_ Mizerakova_Gebrlin
96/2024
300,00 € Mesto Prievidza Ľubomír Gebrlín, Ivana Mizeráková
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
0087/2024
4 000,00 € Mesto Prievidza Slovenský rybársky zväz
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
0088/2024
800,00 € Mesto Prievidza Olympijský klub Prievidza
20. Február 2024
Dodatok č. 2 ku Komisionárskej zmluve o zariaďované služieb v odpadovom hospodárstve ("BRO")
90/2024
0,00 € Prievidzské odpadové hospodárstvo, s.r.o. (v skrátenej forme POH, s.r.o.) Mesto Prievidza
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
87/2024
4 000,00 € Mesto Prievidza Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Prievidza
19. Február 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Phillippe_Frederic_Martin_Pales
85/2024
426,67 € Mesto Prievidza Philippe Frederic Martin Páleš
19. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 10A/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1148/2023
0,00 € Neuvedené Centrum sociálnych služieb - SLOVEN