Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 26/2007 zo dňa 24.10.2007
1102/2023
0,00 € Mesto Prievidza Branislav Stejskal
20. December 2023
Úplne znenie Komisionárskej zmluvy zo dňa 31.03.2015 v znení Dodatku č. 1 - 26
1090/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Úplne znenie Komisionárskej zmluvy zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatku č. 1 - 24
1091/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 10B/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1092/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Mesto Prievidza
20. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 10A/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1094/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Mesto Prievidza
20. December 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
1093/2023
0,00 € SPAK-EKO a.s. Mesto Prievidza
20. December 2023
Nájomná zmluva č. 13/23
1095/2023
1,00 € LIBEX REALITY, s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Dohoda o spolupráci
1098/2023
10 000,00 € Berkat Slovensko, o.z. Mesto Prievidza
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy pre r. 2024
1096/2023
253 835,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku Mesto Prievidza
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy pre r. 2024
1097/2023
1 100 532,00 € Občianske združenie Eškola Mesto Prievidza
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 14.12.2023
1085/23
0,00 € SMMP s.r.o. Mesto Prievidza
19. December 2023
Kúpna zmluva č. 45/23
1086/2023
10 598,65 € HARMÓNIA n.o. Mesto Prievidza
19. December 2023
Dodatok č. 22 ku Koncesnej zmluve zo dňa 29.06.2016
1087/23
0,00 € SMMP s.r.o. Mesto Prievidza
19. December 2023
Dodatok č. 1
1085/2023
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
19. December 2023
Dodatok č. 22
1087/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
18. December 2023
Kúpna zmluva č. 44/23
1083/2023
5 325,00 € Mesto Prievidza MS Výšky s.r.o.
18. December 2023
Zmluva o užívaní 2/2023
1082/2023
0,00 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
18. December 2023
Dodatok č. 3 - vodozádržné opatrenia na Mierovom námestí
1084/23
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Prievidza
18. December 2023
Dodatok č. 3 - vodozádržné opatrenia na Mierovom námestí
1084/2023
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Prievidza
14. December 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve č. 27/23
1078/2023
0,00 € 1. Mgr. Marián Zaťko, 2. Peter Wesserle Mesto Prievidza