Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Dodatok č. 1 k PZ č. 1110029046
1147/2023
938,93 € PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
22. Január 2024
Príloha 2/2023 k Zmluve o užívaní - splátkový kalendár - Meštiansky dom
33/2024
5 278,20 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
22. Január 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o užívaní - splátkový kalendár - MsÚB
34/2024
26 654,16 € Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. (v skratke SMMP, s. r. o.) Mesto Prievidza
18. Január 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov
29/2024
140 259,60 € DE BAARS SK, s.r.o. Mesto Prievidza
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
18/2024
5 000,00 € Mesto Prievidza Mladý ochranár prírody Prievidza
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
19/2024
5 000,00 € Mesto Prievidza BENEVOLIS o.z.
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
22/2024
5 000,00 € Mesto Prievidza Sv. Lujza n.o.
16. Január 2024
ZoPVDB_Jan_Cicmanec
13/2024
0,74 € Mesto Prievidza; OSBD Ján Čičmanec
16. Január 2024
ZoPVDB_Sona_Obrocnikova
14/2024
1,26 € Mesto Prievidza; OSBD Soňa Obročníková
16. Január 2024
ZoPVDB_Jan_Spetko_Vlasta_Spetkova
15/2024
1,28 € Mesto Prievidza; OSBD Ján Špeťko, Vlasta Špeťková
16. Január 2024
Nájomna_zmluva__PD_Horna_Nitra
16/2024
39,49 € Mesto Prievidza Poľnohospodárske družstvo Horná Nitra so sídlom v Nedožeroch - Brezanoch
15. Január 2024
Zmluva o dielo "Dopravné ihrisko"
11/2024
4 200,00 € značenie.sk, s.r.o. Mesto Prievidza
15. Január 2024
Darovacia zmluva č.218/2023/GR "Detské ihrisko v meste Prievidza (doplnenie prvkov), Majerská ulica, parcela registra C/6652/1, LV1, k.ú.: Prievidza
12/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Mesto Prievidza
13. Január 2024
Dodatok č. 26 ku Komisionárskej zmluve zo dňa 31.03.2015
1143/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020
1142/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku zo dňa 16.12.2020
1144/23
0,00 € Mesto Prievidza TSMPD s.r.o.
13. Január 2024
Dodatok č. 26
1142/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 2
1143/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
13. Január 2024
Dodatok č. 3
1144/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci s podpore projektu "Dajme spolu gól 23/24"
5/2024
0,00 € FC Baník Horná Nitra Mesto Prievidza