Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - SENIOR CENNTRUM BB, n. o.
131/2024
0,00 € Mesto Prievidza SENIOR CENTRUM BB, n. o.
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby ZSS Nestor, o.z.
132/2024
0,00 € Mesto Prievidza ZSS Nestor, o. z.
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby Diakonické sociálne centrum Élim, n. o.
133/2024
0,00 € Mesto Prievidza Diakonické sociálne centrum Élim, n. o.
14. Marec 2024
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác: Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa - II.etapa
125/2024
0,00 € STRABAG s. r. o. Mesto Prievidza
14. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
126/2024
2,27 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Iveta Vaňová
14. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
127/2024
1,25 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Ing. Viliam Turčan, 2. Tatiana Turčanová
14. Marec 2024
Dodatok č.4 z Zmluve o poskytovaní služby ochrany objektu č.153/2012/OZ/4.0 zo dňa 01.03.2012
128/2024
0,00 € Mesto Prievidza DOMUS PD, s.r.o.
12. Marec 2024
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO-02-2024-05, Zelené oázy, projekt: "Dobšinského prírodná oáza"
122/2024
0,00 € Nadácia Ekopolis Mesto Prievidza
8. Marec 2024
Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa - II.etapa
2024/121
7 498,26 € RESTADO s.r.o. Mesto Prievidza
8. Marec 2024
Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa - II etapa
121/2024
7 498,60 € Mesto Prievidza RESTADO s.r.o.
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
120/2024
0,00 € Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n. o. Mesto Prievidza
6. Marec 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_stavba_12607
119/2024
1 950,00 € Mesto Prievidza Stredoslovenská distribučná, a. s.; Relax SK, s.r.o.
6. Marec 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
118/2024
0,00 € Neuvedené Mesto Prievidza
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Senior Dom Magnólia, n. o.
117/2024
0,00 € Mesto Prievidza SENIOR DOM MAGNÓLIA, n. o.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby - Senior Banky, n. o.
114/2024
0,00 € Mesto Prievidza Senior Banky, n. o.
4. Marec 2024
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_Slavomir_Mociarik
116/2024
1 372,00 € Mesto Prievidza Slavomír Močiarik
4. Marec 2024
Dielčia zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom a prevádzke zberného dvora (T+T, a.s., Žilina)
115/2024
0,00 € T+T, a.s. Mesto Prievidza
1. Marec 2024
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_StVS_Hradec
113/2024
0,00 € Mesto Prievidza Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28. Február 2024
CRIF Banky - Poskytnutie údajov Bánk o stave na účtoch klientov, pri výkone daňových exekúcií, v súlade s Daňovým poriadkom a Zákonom o bankách.
89/2024
6 048,00 € Slovenská banková asociácia Mesto Prievidza
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
106/2024
2,31 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Henrich Miklošovič, 2. Edita Miklošovičová